Deze week doen wij met met de week tegen pesten, de anti-pestweek met als thema ”Grapje! Moet toch kunnen?!” De kinderen worden zich bewust van de rol die zij in de groep hebben en hoe wij met elkaar kunnen bijdragen aan een positief groepsgevoel. Het thema krijgt nog meer betekenis doordat wij dit onderwerp koppelen aan de rode- en witte pet (grappig / vertrouwen) van de Kanjertraining en terug laten komen tijdens de les Unity99.

Comments are closed.