Goed onderwijs

Eigentijdse
leermiddelen

Veilig en sociaal

Vertrouwen

Alles onder
één dak

Visie: Klaar voor de toekomst

IKC Cornelis Haak wil met het aanbieden van een totaalconcept op haar locatie een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Wij doen dit vanuit een gemeenschappelijkheid met ouders.

Ons gezamenlijke pedagogische uitgangspunt geeft richting en zorgt voor eenheid in de aanpak. De thema’s vertrouwen, samen en kwaliteit staan hierbij centraal. In de startfase van ons IKC is het de kapstok waaraan ieders eigen didactische/pedagogische beleid is opgehangen. Vanuit het IKC-Meerjarenplan wordt gewerkt aan een verdere gezamenlijke pedagogisch/didactische visie.

Vertrouwen
Het IKC is voor iedereen een veilige en uitdagende plek die een optimale ontwikkeling mogelijk maakt! Kinderen, ouders en medewerkers komen er graag.

Samen bouwen we op een ontspannen manier aan de ontwikkeling van de kinderen.

Samen
IKC Cornelis Haak staat voor verbinden en samenwerken, met ouders en andere partners in de opvoeding.

Onze medewerkers en ouders hebben een eigen opvoedingsverantwoordelijkheid.

Samen werken we aan vertrouwen door open en eerlijk te zijn. We hebben belangstelling voor elkaars opvattingen en perspectieven op de ontwikkeling van het kind. Op deze manier ontstaat een verbinding, een relatie die in het belang is van het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Ouders worden niet alleen betrokken bij de ontwikkeling en welbevinden van hun eigen kind, maar bijvoorbeeld ook bij activiteiten of projecten. We doen het immers samen!

Kwaliteit
Samen met ieder kind en de ouders stellen we realistische doelen voor de korte termijn, en dromen voor de lange termijn. Iedere dag worden we een beetje beter in wat we doen. Want morgen is ook de toekomst!

Toekomstgericht
Wij richten ons op de toekomst: kinderen groeien immers op in een maatschappij die aan snelle veranderingen onderhevig is.  Wij herkennen vaardigheden zoals creatief denken, technisch inzicht, flexibiliteit en samenwerken. Vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de volwassenen van de toekomst. Wij bieden kinderen alle ruimte om deze en andere vaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Het IKC-team
IKC Cornelis Haak wordt gevormd door de Cornelis Haak school, Kinder Service Hotels en gro-up. Echter, binnen het IKC zijn wij één team.

Onze medewerkers maken gebruik van een gezamenlijke personeelsruimte. Hier ontmoeten zij elkaar voor, tijdens en na schooltijd. Informeel ontstaan verbindingen en samenwerkingen.

Doorgaande lijn
Onze IKC-medewerkers werken allemaal vanuit onze visie Klaar voor de toekomst. Vanuit deze visie worden alle vieringen en activiteiten in gezamenlijkheid vormgegeven en uitgevoerd.

Aansturing
Onze organisaties blijven werken vanuit hun eigen bedrijfsvoering, onder aansturing van hun eigen directie en direct leidinggevende. Wij zoeken echter constant de verbinding. Op directieniveau doen wij dit door tenminste 4 maal per jaar met elkaar te evalueren.

In de dagelijkse aansturing zoeken de verschillende leidinggevende elkaar dagelijks op voor formeel en informeel overleg.