Goed onderwijs

Eigentijdse
leermiddelen

Veilig en sociaal

Vertrouwen

Alles onder
één dak

Kinderdagverblijf

KSH KDV Cornelis Haak vangt kinderen op van 0 tot 4 jaar. De kinderen zitten in een verticale stamgroep. De groepsruimte bevindt zich op de begane grond van de Cornelis Haak school.

Op het KDV bieden wij het VVE-programma ‘Ben ik in beeld’ aan met ondersteuning van Uk en Puk.

KSH KDV en Kidsclub Cornelis Haak is gevestigd in de Cornelis Haak school.

 

Kidsclub (BSO)

De Kidsclub biedt plaats aan de kinderen van deze school en De Pionier en De Meridiaan. De BSO is kleinschalig, iedereen kent elkaar en de sfeer wordt als huiselijk en gezellig ervaren.

KSH Kidsclub Cornelis Haak heeft 3 groepen, die op leeftijd zijn ingedeeld. De kinderen starten de middag allemaal in hun vaste groep. Hier wordt na schooltijd eerst gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Daarna zijn de kinderen vrij om te spelen waar zij willen of kunnen ze meedoen aan een activiteit of workshop.

Activiteiten, workshops en vakantieprogramma

Elke dag worden er diverse activiteiten op zowel KDV als Kidsclub. Ook worden er workshops aangeboden op het gebied van koken, sport en spel, cognitief, creatief, sociaal, muziek dans en taal: de kinderen kunnen zich culinair uitleven in het kinderkookcafé, sportief bezig zijn in het speellokaal en creatief zijn met diverse materialen.

Tijdens de vakanties gaan wij twee maal in de week op uitstapje met de kinderen van de Kidsclub en bieden wij ook activiteiten aan voor de boven genoemden gebieden.

 

Volop mogelijkheden om buiten te spelen

Elke dag buitenspelen vinden wij belangrijk. Op het speelplein zijn een glijbaan en speelschip en andere speeltoestellen geplaatst. Er is een mooi voetbal/basketbalveld waar diverse activiteiten kunnen worden gedaan. Natuurlijk is er daarnaast voldoende ander speelmateriaal, zoals fietsjes, kruiwagens en scheppen. Voor het kinderdagverblijf hebben wij een apart buitenverblijf.

  • Openingstijden van 07:00 tot 19:00 uur
  • Er is ruimte voor 12 kinderen op het KDV en voor 50 kinderen op de Kidsclub.
  • Dagelijks demogelijkheid voor het afnemen van een gezonde warme maaltijd.
  • De kinderen verblijven in de school, maar in een geheel andere inrichting. Het moet een andere ‘wereld’ voor hen zijn, dan de ‘schoolwereld’.
  • In de vakanties en op studiedagen is er opvang voor de kinderen die gebruik maken van de BSO bij KSH Kidsclub Cornelis Haak.
  • Er is mogelijkheid tot flexibele opvang of alleen vakantieopvang.
  • Wilt u inschrijven, dan kunt u een inschrijfpakket aanvragen bij het hoofdkantoor (telefoon: 0314-680498)of via de e-mail: info@kinderservicehotels.nl
  • Klik hier om in te schrijven.
  • Klik hier voor de website van de Kidsclub Cornelis Haak.