Goed onderwijs

Eigentijdse
leermiddelen

Veilig en sociaal

Vertrouwen

Alles onder
één dak

Er wordt bewegingsonderwijs gegeven volgens het volgende rooster. Op maandag en donderdag door de vakleerkracht en op woensdag door de eigen leerkracht.

DagenGymnastiekZwemmen
Maandag3, 6a, 6b, 7a, 7/8b, 8a4, 5a en 5b
Woensdag7/8b, 6a (les wordt gegeven door de eigen leerkracht)
Donderdag3, 4, 5a, 5/6b, 7a, 8a

Unity99
Op dinsdag krijgen de groepen 4 t/m 8 les van Unity99. Deze lessen vinden plaats in de grote gymzaal. Geeft u deze dag ook de gymspullen mee? Hartelijk dank.

Kleutergym
De groepen 1 en 2 krijgen minstens twee keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. Zij doen dit in hun ondergoed. U kunt wel schoenen op school zetten waarmee ze kunnen gymmen.

Gymkleding groep 3 – 8
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 nemen sportkleding mee om in te gymmen: korte broek en t-shirt of turnpakje en gymschoenen. Zonder kleding of schoenen is meedoen aan de les niet toegestaan.

Afspraken
Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, wilt u dan een briefje meegeven met de reden. Zonder briefje doen de kinderen altijd mee met de les.
Als kinderen niet meedoen met de les, worden ze tijdens deze les ondergebracht in een ander lokaal. Zo kunnen zij de gymles niet storen. Op gymdagen en in de Mind-dojo dragen kinderen geen sieraden.

Schoolzwemmen
Groep 4 en 5 zwemmen onder schooltijd in het zwembad De Zevenkampse Ring. We gaan daar met de bus naar toe. Het doel van de les is bewegen. Het halen van een diploma wordt niet gegarandeerd, maar is wel mogelijk.