Natuurlijk werken de kinderen elke dag hard op onze school. De komende twee weken zullen ze op een andere manier hard werken.

Alle kinderen vanaf groep 2 maken Citotoetsen. Elk half jaar maken de kinderen toetsen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen en wiskunde. Dat wordt elke avond vroeg naar bed, om uitgerust te kunnen starten. Succes kinderen!

Wist u dat de toetsen vanaf groep 6 meetellen voor het schooladvies? De kinderen van groep 8 krijgen het schooladvies over enkele weken.

Comments are closed.