Natuurlijk werken de kinderen elke dag hard op onze school. De komende twee weken zullen ze op een andere manier hard werken. Alle kinderen vanaf groep 2 maken Citotoetsen. Elk half jaar maken de kinderen toetsen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen en wiskunde. Dat wordt elke avond vroeg naar […]

Read More