Wij zijn geen superhelden met een cape of mooi pak aan, maar hebben wel een superkracht! Ons hoofd, onze hersenen. Wij zijn de baas over die superkracht. Is er iemand verdrietig, dan help ik. Ben ik lief voor iemand, dan is iemand ook lief voor mij. Is er iemand aan het woord, dan luister ik. Tijdens de les van Unity99 hebben de kinderen uit groep 3 geleerd hoe zij zich als een echte kampioen kunnen gedragen.

Stevig leren staan.
Commando zegt…
Luisteren naar de belangrijke punten zodat je je net als een superheld gedragen kunt.

Comments are closed.